اطلس تکنیک

تهویه مطبوع لوله مسی تجهیزات گازهای طبی

فلو متر اکسیژن

-ظرف مرطوب کننده از جنس پلی کربنات نشکن و قابل اتو کلاو

-سوپاپ دار

-دارای ماسک بیمار