اطلس تکنیک

تهویه مطبوع لوله مسی تجهیزات گازهای طبی

کنسول آلمینیومی اکسترود  آنادیز شده

رنگ پودری الکترو استاتیک

بدون محدودیت طول رنگ پریز و آتلت

با قابلیت نصب احضار پرستار، هالوؤنه، جا درجه تب و شماره تخت بیمار ، روشنایی بالا پایین ، آتلت گازهای طبی

 

 

 

 

 

 


کنسول  بخشهای ویژه ICU , CCU, NICU,

جنس آلمینیومی با رنگ پودری الکترو استاتیک

بدون محدودیت ابعاد و تجهیزات شامل کلید پریز ، روشنایی، آتلت، شماره تخت بیمار ،و جا درجه تب 

قابلیت نصب هالوژنه متحرک جهت معاینه بیمار و پایه مانیتور و پایه انیفیوژن

پمپ پایه سرم و LIM