اطلس تکنیک

تهویه مطبوع لوله مسی تجهیزات گازهای طبی

      اسپلیت اینورتر 9000

شماره فنی قطعه:   HI-09HVL

 

 مشخصات فنی:

-ظرفیت سرمایش: ۹۰۰۰ (۲۴۵۰-۱۱۰۰۰) Btu/hr

-ظرفیت گرمایش: ۱۱۰۰۰ (۲۸۰۰-۱۳۰۰۰) Btu/hr

-کلاس انرژی A

-تا ۵۰% صرفه جویی در مصرف برق

- برد: R۴۱۰a

-جریان کارکرد سرمایش: ۳.۸ آمپر

-جریان کارکرد گرمایش: ۳.۷ آمپر

-نوع کمپرسور: Rotary

-ابعاد واحد داخلی: ۱۹۲*۲۵۲*۷۵۰ میلی متر

-ابعاد واحد خارجی: ۲۴۰*۴۸۲*۷۱۵ میلی متر

-وزن خالص واحد داخلی: ۷.۵ کیلوگرم

-وزن خالص واخد خارجی: ۲۸ کیلوگرم

 


    اسپلیت اینورتر 12000

شماره فنی قطعه:   HI-12HVL

 

 
مشخصات فنی:
-ظرفیت سرمایش: ۱۱۰۰۰ (۲۴۵۰-۱۲۵۰۰) Btu/hr

-ظرفیت گرمایش: ۱۱۵۰۰ (۲۸۰۰-۱۴۰۰۰) Btu/hr

-کلاس انرژی A

-تا ۵۰% صرفه جویی در مصرف برق

-EER برای سرمایش: ۴.۵

-COP برای گرمایش: ۴.۱

-مبرد: R۴۱۰a

-جریان کارکرد سرمایش: ۳.۸ آمپر

-جریان کارکرد گرمایش: ۳.۷ آمپر

-نوع کمپرسور: Rotary

-ابعاد واحد داخلی: ۱۹۲*۲۵۲*۷۵۰ میلی متر

-ابعاد واحد خارجی: ۲۴۰*۴۸۲*۷۱۵ میلی متر

-وزن خالص واحد داخلی: ۷.۵ کیلوگرم

-وزن خالص واخد خارجی: ۳۱ کیلوگرم


 


اسپلیت اینورتر 18000 

 

 شماره فنی قطعه:HI-18HV

 

مشخصات فنی:

-ظرفیت سرمایش: ۱۸۰۰۰ (۶۲۰۰-۲۰۰۰۰) Btu/hr

-ظرفیت گرمایش: ۱۹۰۰۰ (۶۰۰۰-۲۳۰۰۰) Btu/hr

-کلاس انرژی A

-تا ۵۰% صرفه جویی در مصرف برق

-مبرد: R۴۱۰a

-جریان کارکرد سرمایش: ۷.۶ آمپر

-جریان کارکرد گرمایش: ۷.۴ آمپر

-نوع کمپرسور: Twin Rotary

-ابعاد واحد داخلی: ۲۰۳*۳۱۳*۹۲۰ میلی متر

-ابعاد واحد خارجی: ۲۶۸*۶۳۷*۸۳۰ میلی متر

-وزن خالص واحد داخلی: ۱۲ کیلوگرم

-وزن خالص واخد خارجی: ۴۹ کیلوگرم

 


اسپلیت اینورتر 24000 مدل HI-24HVL 

شماره فنی قطعه:HI-24HVL

 

                                                                                                             
 

مشخصات فنی:

-ظرفیت سرمایش: ۲۴۰۰۰ (۷۵۰۰-۲۷۰۰۰) Btu/hr

-ظرفیت گرمایش: ۲۷۰۰۰ (۷۵۰۰-۳۰۰۰۰) Btu/hr

-کلاس انرژی A

-تا ۵۰% صرفه جویی در مصرف برق

-مبرد: R۴۱۰a

-جریان کارکرد سرمایش: ۱۰ آمپر

-جریان کارکرد گرمایش: ۱۰.۵ آمپر

-نوع کمپرسور: Twin Rotary

-ابعاد واحد داخلی: ۲۰۳*۳۱۳*۱۰۲۵ میلی متر

-ابعاد واحد خارجی: ۳۸۰*۷۰۲*۸۳۲میلی متر

-وزن خالص واحد داخلی: ۱۳ کیلوگرم

-وزن خالص واخد خارجی: ۶۱ کیلوگرم

 


 اسپلیت اینورتر 30000 سیلور 

 

شماره فنی قطعه:     HI-30HVQ SILVER

 

 

مشخصات فنی:

-ظرفیت سرمایش: ۳۰۰۰۰ (۱۴۳۰۰-۳۳۰۰۰) Btu/hr

-ظرفیت گرمایش: ۳۱۵۰۰(۱۵۳۰۰-۳۵۰۰۰) Btu/hr

-کلاس انرژی A

-تا ۵۰% صرفه جویی در مصرف برق

-مبرد: R۴۱۰a

-جریان کارکرد سرمایش: ۱۱.۱ آمپر

-جریان کارکرد گرمایش: ۱۲ آمپر

-نوع کمپرسور: Twin Rotary

-ابعاد واحد داخلی: ۲۶۶*۳۶۷*۱۳۵۰ میلی متر

-ابعاد واحد خارجی: ۳۶۶*۷۹۵*۸۸۵ میلی متر

-وزن خالص واحد داخلی: ۱۶ کیلوگرم

-وزن خالص واخد خارجی: ۷۴ کیلوگرم