اطلس تکنیک

تهویه مطبوع لوله مسی تجهیزات گازهای طبی

اسپلیت سرد با موتور پیستونی 18000 

 

شماره فنی قطعه:HS-18CVQ

                                                                                                             
مشخصات فنی:

-ظرفیت سرمایش: ۱۸۰۱۵ Btu/hr

-مبرد: R۲۲

-جریان کارکرد: ۱۰ آمپر

-نوع کمپرسور: Reciprocating

-ابعاد واحد داخلی: ۲۳۰*۳۲۵*۱۰۷۸ میلی متر

ابعاد واحد خارجی: ۳۱۲*۷۰۲*۸۳۲ میلی متر

-وزن خالص واحد داخلی: ۱۴ کیلوگرم

-وزن خالص واخد خارجی: ۵۴ کیلوگرم

 اسپلیت سرد با موتور پیستونی 24000 

 شماره فنی قطعه:  HS-24CVQ

مشخصات فنی:

ظرفیت سرمایش: ۲۴۰۲۲ Btu/hr

مبرد: R۲۲

جریان کارکرد: ۱۲.۸ آمپر

نوع کمپرسور: Reciprocating

ابعاد واحد داخلی: ۲۳۰*۳۲۵*۱۰۷۸ میلی متر

ابعاد واحد خارجی: ۳۱۲*۷۰۲*۸۳۲ میلی متر

وزن خالص واحد داخلی: ۱۴ کیلوگرم

وزن خالص واخد خارجی: ۵۶ کیلوگرم

 


 اسپلیت سرد با موتور پیستونی 30000 

شماره فنی قطعه: HS-30CUHN
                                                                                                             
 

مشخصات فنی:

-ظرفیت سرمایش: ۳۰۰۵۳ Btu/hr

-مبرد: R۲۲

-جریان کارکرد: ۱۲.۹ آمپر

-نوع کمپرسور: Reciprocating

-ابعاد واحد داخلی: ۲۱۰*۳۶۰*۱۲۵۰ میلی متر

-ابعاد واحد خارجی: ۳۶۶*۷۹۵*۸۸۵ میلی متر

-وزن خالص واحد داخلی: ۱۶ کیلوگرم

-وزن خالص واخد خارجی: ۷۴ کیلوگرم

 


اسپلیت سرد با موتور پیستونی SILVER 36000 

 

شماره فنی قطعه:HS-36CVQ SILVER

                                                                                                             

 

مشخصات فنی:

-ظرفیت سرمایش: ۳۶۰۰۰ Btu/hr

-مبرد: R۲۲

-جریان کارکرد: ۱۵.۹ آمپر

-نوع کمپرسور: Reciprocating

-ابعاد واحد داخلی: ۲۶۶*۳۶۷*۱۳۵۰ میلی متر

-ابعاد واحد خارجی: ۳۶۶*۷۹۵*۸۸۵ میلی متر

-وزن خالص واحد داخلی: ۱۹.۵ کیلوگرم

وزن خالص واخد خارجی: ۶۷ کیلوگرم