اطلس تکنیک

تهویه مطبوع لوله مسی تجهیزات گازهای طبی

اسپلیت سرد با موتور پیستونی 18000 

شماره فنی قطعه:
HS-18CVQ
                                                                                                             
مشخصات فنی:

ظرفیت سرمایش: ۱۸۰۱۵ Btu/hr

مبرد: R۲۲

جریان کارکرد: ۱۰ آمپر

نوع کمپرسور: Reciprocating

ابعاد واحد داخلی: ۲۳۰*۳۲۵*۱۰۷۸ میلی متر

ابعاد واحد خارجی: ۳۱۲*۷۰۲*۸۳۲ میلی متر

وزن خالص واحد داخلی: ۱۴ کیلوگرم

وزن خالص واخد خارجی: ۵۴ کیلوگرم

 


 

  اسپلیت سرد با موتور پیستونی 24000 

شماره فنی قطعه:
HS-24CVQ

 

 مشخصات فنی:

ظرفیت سرمایش: ۲۴۰۲۲ Btu/hr

مبرد: R۲۲

جریان کارکرد: ۱۲.۸ آمپر

نوع کمپرسور: Reciprocating

ابعاد واحد داخلی: ۲۳۰*۳۲۵*۱۰۷۸ میلی متر

ابعاد واحد خارجی: ۳۱۲*۷۰۲*۸۳۲ میلی متر

وزن خالص واحد داخلی: ۱۴ کیلوگرم

وزن خالص واخد خارجی: ۵۶ کیلوگرم

 


 اسپلیت سرد با موتور پیستونی 30000 

شماره فنی قطعه:
HS-30CUHN
                                                                                                             
 

مشخصات فنی:

ظرفیت سرمایش: ۳۰۰۵۳ Btu/hr

مبرد: R۲۲

جریان کارکرد: ۱۲.۹ آمپر

نوع کمپرسور: Reciprocating

ابعاد واحد داخلی: ۲۱۰*۳۶۰*۱۲۵۰ میلی متر

ابعاد واحد خارجی: ۳۶۶*۷۹۵*۸۸۵ میلی متر

وزن خالص واحد داخلی: ۱۶ کیلوگرم

وزن خالص واخد خارجی: ۷۴ کیلوگرم

 


اسپلیت سرد با موتور پیستونی SILVER 36000 

شماره فنی قطعه:
HS-36CVQ SILVER

                                                                                                             

 

مشخصات فنی:

ظرفیت سرمایش: ۳۶۰۰۰ Btu/hr

مبرد: R۲۲

جریان کارکرد: ۱۵.۹ آمپر

نوع کمپرسور: Reciprocating

ابعاد واحد داخلی: ۲۶۶*۳۶۷*۱۳۵۰ میلی متر

ابعاد واحد خارجی: ۳۶۶*۷۹۵*۸۸۵ میلی متر

وزن خالص واحد داخلی: ۱۹.۵ کیلوگرم

وزن خالص واخد خارجی: ۶۷ کیلوگرم