اطلس تکنیک

تهویه مطبوع لوله مسی تجهیزات گازهای طبی

کولر اسپلیت داکتی تراست  با فشار استاتیک نرمال  TMD

ظرفیت  از 18 هزار تا 36هزار بی تی یو در ساعت

امکان نصب کویل آب گرم

امکان کانال کشی طولانی

امکان اتصال به هوای تازه

قابل نصب در سقف کاذب

قابل نصب در مناطق معتدل و گرمسیری با تحمل دمای 54 درجه سانتیگراد

ویژگیواحدTMD-18CT3TMD-18HT3TMD-24CT3
ظرفیت سرمایش BTU/h 18000 18000 24000
ظرفیت گرمایش BTU/h * 21000 *
برق مصرفی Ph,V,Hz 1,220,50 1,220,50 1,220,50
توان مصرفی سرمایش W 2167 2167 2800
جریان مصرفی سرمایش A 9.2 9.2 12
توان مصرفی گرمایش W * 2517 *
راندمان سرمایش W/W 2.43 2.43 2.51
فشار استاتیک Pa 40 40 40
سطح صدا یونیت داخلی dB-A 45 45 49
جریان مصرفی گرمایش A * 9.5 *
ابعاد یونیت داخلی mm 800×298×1000 800×298×1000 800×298×1000
سطح صدا یونیت بیرونی dB-A 55 55 60
راندمان گرمایش W/W * 2.44 *
ابعاد کارتن یونیت داخلی mm 940×370×1205 940×370×1205 940×370×1205
ابعاد یونیت بیرونی mm 335×695×845 335×695×845 335×695×845
ابعاد کارتن یونیت بیرونی mm 400×770×970 400×770×970 400×770×970
وزن خالص یونیت داخلی Kg 36 36 36
وزن کل یونیت داخلی kg 43 43 45
وزن خالص یونیت بیرونی Kg 50 55 60
وزن کل یونیت بیرونی kg 55 58 65
دمای محیط °C 19up to 54 7up to 54- 19up to 54
سایز لوله مایع mm-inch ("1/4)6.35 ("1/4)6.35 ("3/8)9.53
سایز لوله گاز mm-inch ("1/2)12.7 ("1/2)12.7 ("5/8)16
لوله درین OD : mm 32 32 32
حداکثر طول لوله کشی افقی m 20 20 32
حداکثر طول لوله کشی عمودی m 10 10 20
فضای قابل استفاده 45 - 26 45 - 26 60 - 35
ویژگیواحدTMD-24HT3TMD-30CT3TMD-36CT3
ظرفیت سرمایش BTU/h 24000 30000 36000
ظرفیت گرمایش BTU/h 26000 * *
برق مصرفی Ph,V,Hz 1,220,50 1,220,50 1,220,50
توان مصرفی سرمایش W 2770 3367 4080
جریان مصرفی سرمایش A 12 17 19.2
توان مصرفی گرمایش W 2780 * *
راندمان سرمایش W/W 2.54 2.61 2.56
فشار استاتیک Pa 40 70 70
سطح صدا یونیت داخلی dB-A 49 49 49
جریان مصرفی گرمایش A 12 * *
ابعاد یونیت داخلی mm 800×298×1000 800×298×1350 800×298×1350
سطح صدا یونیت بیرونی dB-A 60 61.7 65
راندمان گرمایش W/W 2.74 * *
ابعاد کارتن یونیت داخلی mm 940×370×1205 940×370×1555 940×370×1555
ابعاد یونیت بیرونی mm 335×695×845 354×966×990 360×960×990
ابعاد کارتن یونیت بیرونی mm 400×770×970 435×1100×1120 440×1100×1120
وزن خالص یونیت داخلی Kg 38 51 48
وزن کل یونیت داخلی kg 45 57.5 57
وزن خالص یونیت بیرونی Kg 64 99 99
وزن کل یونیت بیرونی kg 66 105 104
دمای محیط °C 7up to 54- 19up to 54 19up to 54
سایز لوله مایع mm-inch ("3/8)9.53 ("1/2)12.7 ("1/2)12.7
سایز لوله گاز mm-inch ("5/8)16 ("3/4)19 ("3/4)19
لوله درین OD : mm 32 32 32
حداکثر طول لوله کشی افقی m 20 50 50
حداکثر طول لوله کشی عمودی m 10 20 20
فضای قابل استفاده 60 - 35 75 - 43 90 - 52