اطلس تکنیک

تهویه مطبوع لوله مسی تجهیزات گازهای طبی

NO2اکسید نیتروژن

این گاز در اعمال بیهوشی استفاده می شود استنشاق این گاز با مخلوط اکسیژن باعث بیهوشی می شود و درجه خلوص آن باید حداقل 99 % باشد. از ناخالصی هاي موجود در این گاز میتوان به منواکسید کربن و اکسیدهاي بالاتررفلکس تنفسی را از بین برده، باعث VPM اشاره کرد. این اکسیدها در غلظت هاي بیشاز 50 NO نیتروژن خصوصاً  گرفتگی حنجره، سیانور و بالاخره مرگ می شود

کاربرد دیگر این گاز درا عمال فریز داخل رحمی (کرایو) است. در این عمل سرپایی، گاز اکسید نیتروژن از خلال یک منفذ بسیار کوچک عبور می کند و به دلیل افت فشار ناگهانی از محیط حرارت گرفته و باعث منجمد شدن بافت رحمی می شود به دلیل استفاده همزمان از این گاز و اکسیژن در بیهوشی و باتوجه به مقدار جریان هر دو گاز در واحد زمان، باید از غلظت مناسب و استاندارد این گاز مطمئن بود در بیهوشی ها باعث می شود که سرعت عمل گاز پائین امده و بیهوشی در مدت طولانی تري NO کاهش غلظت 2حاصل شود و همچنین در کرایو، درجه انجماد پایین آمده و به دلیل طولانی تر شدن عمل، بیمار بی طاقت شده واعتراض بدون کلام خود را با بی تابی و برافروختگی چهره بیان می دارد .و ایجاد حالاتی چون سقط مکرر جنین ،N2O مطالعات انجام شده حاکی است میزان تماس طولانی و مستقیم با ارتباط وجود دارد  MS آسیب به اعضاي تناسلی زنان و بیماري اثرات دارویی اکسید نیتروژن سریعاً توسط آلوئول هاي ریه جذب می شود 100 میلی لیتر خون حدود 45 میلی را توسط پلاسما حمل می کند  این گاز با هموگلوبین حمل نشده و در هیچ واکنش شیمیایی در بدن N2O لیتر دخالت نمی کند دخالت دارند. 

دو فاکتور اصلی که در ایجاد بیهوشی توسط به جاي اکسیژن N2O دخالت دارند عبارتند از:

1-حلالیت بیشتر no2 در پلاسما و حمل بیشتر N2O   به جای اکسیژن

2- جایگزینی و تجمع N2O  در سلول هاي مغزی به جاي اکسیژن .