اطلس تکنیک

تهویه مطبوع لوله مسی تجهیزات گازهای طبی

قطعات مکانیکی کولر گازی

کمپرسور :معمولا از نوع تناوبی یا روتوری می باشد.

کندانسور:کندانسور این دستگاه در طرفی نصب شده که بر رو به بیرون ساختمان است و هوای تازه را بوسیله فن کندانسور از کنار مکیده و پس از عبور از روی کلاف تقطیر به محیط پس می دهد.

عامل انبسط یا کنترل کننده ماده سرما زا :اغلب ا ز نوع لوله مویی میباشد  برای بالا بردن راندمان و جلوگیری از افت فشار بین ورودی و خروجی اواپراتور از چند لوله موبی استفاده می شود.

فیلتر:در کولر گازی معمولا از فیلتر استفاده می شود زیرا مبرد r-22دارای قدرت جذب رطوبت بالایی است و در بعضی موارد از فیلتر درایر هم استفاده می شود .

اواپراتور :کلاف اواپراتور دو عمل مهم را انجام می دهد  اولا خنک کردن هوا ثانیا گرفتن رطوبت اضافی هواهنگامی که هوا از اطراف اواپراتور عبور می کند سرد شده و رطوبت اضافی موجود در هوا به نقطه شبنم خود رسیده و روی کلاف تقطیر می شود به همین علت در روزهای شرجی که میزان رطوبت هوا زیاد است  تقطیر نیز زیاد است قطرهای حاصل از تقطیر آب در کف قاب جمع می شود و کم کم از درین دستگاه خارج می شود .

خنک کردن هوا : فن ،هوای داخل فضای مربوطه را از طریق یک صافی مکیده و از روی کلاف اواپراتور عبور می دهد و پس از خنک کردن و تصفیه شدن هوا از طریق کانل به سمت اتاق دوباره هدایت می شود .